/home/greyhouse/ftp/szara_www
Aktualności
Finał 6. edycji Konkursu FGH 2016-10-12

Z przyjemnościa informujemy, że jury w składzie: Adam Budak, Zuzana Jakalova, Ewa Łączyńska-Widz, Stanisław Ruksza, Agata Słomczyńska i Krystyna Axmann (prezes Fundacji) wybrało 5 finalistów tegorocznej edycji Konkursu Fundacji Grey House.

O tytuł zwycięzcy Konkursu rywalizować będą:

 

  • Michalina Bigaj
  • Bartek Buczek
  • Maciej Cholewa 
  • Kamil Kukla 
  • Ewa Sadowska

Bardzo serdecznie gratulujemy!

Nazwisko Laureata Nagrody Glównej Konkursu zostanie ogłoszone na wernisażu wystawy finałowej dnia 3 grudnia 2016 r. 

 

 

czytaj więcej

PUSTKI na dziedzińcu Szarej Kamienicy? Tak! Zagrają 1 września! 2016-08-20

PUSTKI - koncert plenerowy

„Wydawało się” tour

1 września,  godz.:20:00,

dziedziniec Szarej Kamienicy przy Rynku Głównym 6  w Krakowie.

 

 

PUSTKI  funkcjonują na polskiej scenie muzycznej od 99 r. Ostatni album „Wydawało się”, będący podsumowaniem kilkunastoletniej twórczości, jest pokłosiem karkołomnej idei, by w epoce wszechobecnego „kultu młodości” przypomnieć o długim stażu zespołu. Pustki nie debiutowały wszak „Końcem kryzysu”. Mają na swoim koncie spory dorobek. A skoro większość starych krążków przez lata nie była dostępna w sprzedaży, czy można było nie przypomnieć znakomitego „Patyczaka” czy „Lugoli”?

Z garażowej komórki w podwarszawskim Ostrówku, gdzie odbywały się pierwsze próby zespołu, dość szybko trafili na łamy branżowych czasopism. Potem przyszły nominacje do Paszportów Polityki, Róż Gali, nagrody Trójki,  wielkie muzyczne festiwale. A w końcu - kilkuletnia przerwa, zakończona (na szczęście!) wydaniem albumu „Safari”.

Powiedzieć, że to formacja indie-popowa, to nic nie powiedzieć. Eksperymentują z różnymi brzmieniami, uciekając skutecznie przed jakimkolwiek zaszufladkowaniem. By(wa)li  zespołem proto-punkowym, grali rocka garażowego, alternatywny pop. Mawiali o sobie „Muzyka Ściany Wschodniej”. Przez lata zmieniał się skład zespołu. Dziś z założycieli ostał się Radek Łukasiewicz i Grzegorz Śluz. Basia Wrońska, której rozpoznawalny wokal jest znakiem rozpoznawczym PUSTEK, dołączyła do grupy w 2003 roku.

Wszystkie albumy zespołu łączy bezpretensjonalna, niebanalna  aranżacja i błyskotliwe teksty. Swego czasu muzycy zmierzyli się nawet z  wierszami poetów XX wieku, przywracając Leśmiana, Broniewskiego czy Wyspiańskiego szerokiej publiczności. Ostatni, niekompilacyjny album „Safari” kipi od egzotycznych wstawek, które znakomicie współgrają z szorstką, energetyczną estetyką „old-schoolowego” popu i melodyjnością fraz wokalnych. Elektronika obecna niemal wszędzie dodaje całości charakteru.

Jakie są dziś PUSTKI? Co zostało z dawnej estetyki, co się zmieniło? Warto się przekonać, bo jedno jest pewne - pomysłów i kreatywności im nie brakuje.

ZAPRASZAMY!

Bilety: 40 zł

Sprzedaż w kasie na godzinę przed koncertem

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc możliwa rezerwacja

mailto: galeria@szarakamienica.pl

organizator: Fundacja Grey House Szara Kamienica

Patronat :

/public/picture/logo%20wyborcza_male_do%20netu.png /public/picture/RK_logo_negatyw.jpg /public/picture/local_life_krakow%20copy-2.png  /public/picture/muzyczny-krakow.jpg  /public/picture/lounge_blk(3).jpg  /public/picture/1_karnet_logotyp(1).jpg

 

Gazeta Wyborcza, Radio Kraków, Muzyczny Kraków, Lounge, Local-life, Karnet, Kulturatka

czytaj więcej

Ogłaszamy VI edycję Konkursu o Nagrodę Fundacji Grey House! 2016-07-06

 

Karta zgłoszeniowa

NAGRODA FUNDACJI GREY HOUSE

REGULAMIN VI EDYCJI (2016)

Organizatorem Konkursu i fundatorem Nagrody jest Fundacja Grey House Szara Kamienica z siedzibą w Krakowie przy Rynku Głównym 6, 31-042 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000055051, nr NIP: 6761020864.

 

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych osobowości twórczych wśród artystów młodego pokolenia, wsparcie  działań artystycznych uczestników, a także  upowszechnienie idei promocji młodych talentów w środowisku artystycznym i biznesowym.

 

NAGRODA

 

1.     Nagrodę stanowią:

1)  Jednorazowe stypendium w wysokości 5 000,00 PLN  (słownie:  pięć  tysięcy złotych), na które składa się kwota 5.000, 00 (słownie: pięć tysięcy) złotych wraz z kwotą stanowiącą równowartość podatku należnego od stypendium. Należną kwotą podatku wraz z deklaracją podatkową według ustalonego wzoru przekaże do właściwego organu podatkowego Organizator. 

2)  wystawa indywidualna w Galerii Szara Kamienica w Krakowie.

 

2.     Laureat otrzyma Nagrodę przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 30 dni od dnia przekazania Organizatorowi danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagrody oraz dokonania rozliczeń podatkowych.

 

KONKURS

 

1.     Na Konkurs można nadsyłać prace w następujących dziedzinach: 

1) Malarstwo

2) Grafika

3) Rzeźba

4) Fotografia

5) Nowe media (video, instalacje i in.)

2.     W Konkursie biorą udział studenci ostatniego roku studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych lub innych uczelni wyższych posiadających kierunki artystyczno-plastyczne lub  absolwenci tychże studiów, którzy w roku przyznania Nagrody nie ukończyli  30. roku życia.

3.     Konkurs składa się z 2 etapów:

1)    Etap I - na podstawie nadesłanych materiałów Jury wybiera 5 (pięcioro) uczestników II etapu Konkursu

2)    Etap II - na podstawie oryginałów przedstawionych prac (fragment lub  całość kolekcji)  Jury na wspólnym posiedzeniu wybiera Laureata Nagrody Głównej

 

 

WARUNKI

 

Wszyscy kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 

1.     Wszyscy uczestnicy Konkursu winni wysłać do dnia 15 lipca 2016 r.kompletne zgłoszenie, na które składają się:

1)     Dzieło tj.

·       praca dyplomowa lub

·       inny projektu w formie 1 cyklu (nie więcej niż 10 prac w dowolnych technikach) lub

·       max 10 niepowiązanych ze sobą reprezentatywnych prac.

Dzieło powinno być nadesłane w wersji cyfrowej w formacie jpg, pdf, tiff, mov, avi lub mp4. Maksymalny czas trwania wszystkich plików video określa się jako 30 minut, przy czym ich rozmiar (łącznie) nie może przekroczyć 1 GB.  Prace konkursowe (Dzieło) muszą być stworzone po 15 czerwca 2014 r.

Zgłoszenie powinno być wysłane drogą elektroniczną (na adres e-mail: galeria@szarakamienica.pl)  lub, w wyjatkowych przypadkach (zbyt duża waga plików), pocztą tradycyjną na wybranych nośnikach. O przyjęciu zgłoszenia decyduje otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia nadesłane przez Organizatora lub data stempla pocztowego. 

2) CV

3) wypełniona karta zgłoszeniowa wraz z dokumentacją Dzieła tj.  opisem techniki, formatu i zarysem koncepcji i/lub scenariusza Dzieła (jeśli występuje).  Kartę należy wysłać elektronicznie na adres e-mail: mailto:galeria@szarakamienica.pl. Karta do pobrania na stronie Fundacji: www.szarakamienica.pl/pl/news

4) prezentacja planu działań artystycznych na rok kalendarzowy następujący po przyznaniu stypendium  (od 1000 do 3000 znaków) w formie cyfrowej (pliki tekstowe typu .doc .txt  lub jak wyżej)

2.     Zgłoszeń należy dokonywać droga internetową (e-mail) na adres: mailto:galeria@szarakamienica.pl – aplikacja  jest ważna wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu otrzymania jej przez Organizatora. Prace w kategorii sztuka cyfrowa i wideo performance mogą być dostarczone w formacie DVD video, avi, mov, nagrane na płycie DVD wraz ze szczegółowym opisem plików zawierającym tytuł, datę i miejsce wykonania, imię i nazwisko autora dokumentacji na adres: Fundacja Grey House Szara Kamienica, Rynek Główny 6, 31-042 Kraków. Przesłane materiały nie będą zwracane.

 

3.     Uczestnicy II etapu Konkursu zobowiązani są do przesłania do siedziby Fundacji oryginału Dzieła (lub – jeśli to niemożliwe z przyczyn technicznych  - jego fragmentu lub dokumentacji) w nieprzekraczalnym terminie – do 2 listopada 2016 r. Wszystkie Dzieła uczestników II Etapu Konkursu udostępnione Organizatorowi zastaną zwrócone Właścicielom w terminie do 30 stycznia 2017 r. Koszt transportu Dzieł ponosi Właściciel.

4.     Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest do przesłania drogą mailową na adres mailowy Fundacji Grey House w terminie 7 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu  swojego portfolia zawierającego rozszerzone CV oraz prace artystyczne w formie reprodukcji, które złożą się na prezentację on-line.

5.     Galeria Szara Kamienica zastrzega sobie prawo eksponowania wybranych prac  wszystkich uczestników II etapu w galerii Szara Kamienica  w roku konkursowym  tj.  od 1 listopada do 30  grudnia 2016 r.

 

 

JURY

 

1.     Członków Jury w liczbie co najmniej 5 osób powołuje Fundacja Grey House Szara Kamienica.

2.     Skład Jury jest zmienny i jawny.

3.     W każdej edycji Nagrody odbywa  się 1 posiedzenie Jury poświęcone wyborowi Laureata Nagrody.

4.     Protokół z posiedzenia Jury będzie dostępny w siedzibie Fundacji Grey House Szara Kamienica przy Rynku Głównym 6 w Krakowie do dn. 30.12.2016 r.

5.     Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. 

2.     Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszone/dostarczone na Konkurs Dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego), a w razie ich ujawnienia poniesie odpowiedzialność przewidzianą postanowieniami prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3.     Materiały zgłoszeniowe (nośniki CD/DVD i inne, karta zgłoszeniowa, CV i plan działań) wysłane do Organizatora, w tym również reprodukcje  zgłoszonych na Konkurs prac (nie dotyczy oryginałów prac) nie są zwracane uczestnikom Konkursu.

4.     Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Dzieła w celu promocji i reklamy Uczestnika, Konkursu, wystawy konkursowej oraz Fundacji, a w tym w zakresie następujących pól eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie wszelkimi znanymi obecnie technikami; rozpowszechnianie, , wprowadzanie do pamięci komputera, dokonywanie obróbki komputerowej oraz przetwarzanie w sieci i lokalnie, wystawienie, wyświetlanie i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnianie poprzez sieć komputerową lub inną sieć przekazu elektronicznego, publiczne odtwarzanie i nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, wyrażanie zgody na korzystanie i rozporządzanie dziełem zależnym.

5.     W zakresie nabytej licencji Organizator uprawniony jest do przeniesienia licencji oraz udzielenia sublicencji w celu organizacji i promocji Konkursu i Fundacji

6.     Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia w przypadku, gdy prace nadesłane na Konkurs nie będą spełniały wymogów założonych przez Organizatora.

7.     Wszelkich informacji udziela:

Patrycja Kujawska

Fundacja Grey House Szara Kamienica

Tel. 600 378900

e-mail: patrycja_kujawska@szarakamienica.pl

 

czytaj więcej

Feedback Loops // Sprzężenia zwrotne 2016-05-08

 

Lena Dobrowolska i Teo Ormond - Skeaping

Otwarcie: 14.05.201,17:00
Galeria Szara Kamienica, Rynek Główny 6
Wt–pt: 13:00–18:00, sob–nd: 12:00–16:00

Sprzężenia zwrotne / Feedback Loops to wystawa wielkoformatowych fotografii kolorowych oraz instalacja filmowa autorstwa Leny Dobrowolskiej i Teo Ormonda-Skeapinga. Artyści zaprezentują najnowszy zbiór prac pochodzących z rozpoczętego w 2012 projektu prowadzonego na Wyżynie Tybetańskiej W czasach Lodowców.
Wyżyna Tybetańska, nazywana trzecim biegunem świata, odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu globalnego klimatu i w azjatyckim obiegu wody. Rosnące temperatury w tym regionie zaowocowały coraz szybszą recesją lodowców i pustynnieniem terenów w miarę topnienia wiecznej zmarzliny i postępującą degradacją wrażliwych terenów pastewnych.
Wraz z wysychaniem tak gigantycznego zbiornika wody, wzrasta hydropolityczne napięcie w Azji. Wpływ płaskowyżu na kształtowanie się układów wysokiego ciśnienia w Eurazji jest odczuwalny aż w Europie, gdzie letnie upały pobiły wszelkie rekordy ciepła.
Posługując się aparatami średniego formatu, artyści przedstawiają wysokogórski krajobraz Wyżyny: formacje geologiczne, lodowce, ale też i mieszkańców oraz stworzoną przez człowieka topografię, dokumentując jej rozwój, zanieczyszczenie, pustynnienie lądu oraz recesję lodowców. Opierając się na archeologii kulturowej płaskowyżu – miejsca czczonego jako symboliczny próg ludzkiego poszukiwania, duchowości i kluczowy klimatyczny komponent globalnego ocieplenia – Dobrowolska i Ormond-Skeaping przeplatają ze sobą ekologiczne i symboliczne wymiary jego znaczenia. Konstruując sekwencje obrazów, próbują unaocznić złożoność globalnych systemów oraz charakterystyczną pozorną niewidoczność przemian klimatycznych, socjopolitycznych oraz psychologicznych. Podkreślają zarazem ciągłą negocjację tematu reprezentacji w języku dokumentalnym. Poprzez ideę sprzężenia zwrotnego Lena Dobrowolska i Teo Ormond-Skeaping ukazują, że każde działanie człowieka pociąga za sobą konsekwencje, które przetworzone przez mechanizmy globalnych systemów wytwarzają informację zwrotną, kształtując zarazem przyszłość w sposób, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

kurator: Łukasz Rusznica

Lena Dobrowolska (ur 1985, Polska) i Teo Ormond-Skeaping (ur 1987, Wielka Bryta
nia), artyści wizualni, pracują w obszarach konceptualnej fotografii dokumentalnej i filmu artystycznego.

Organizator: Fundacja Grey House

Współorganizator: Galeria Miejsce przy Miejscu

Patronat medialny:

 

Radio Kraków, Kulturatka, Lounge, Local-life, Numarte, Fragile

Wystawa włączona do programu Krakow Photo Fringe 2016

 

 

czytaj więcej

Weekend majowy 2016 2016-04-30

Galeria Szara Kamienica otwiera dla Państwa swoje podwoje również w weekend majowy. W dniach 1-3 maja zapraszamy w godzinach 12:00-16:00.

czytaj więcej

Krakers i Woof Woof Arf Arf o Canis Vertigus 2016-04-13

 

„Wszystko co ludzkie jest mi obce" 

Galeria Szara Kamienica w Krakowie


http://szarakamienica.pl/public/picture/canis/internet.jpg

 

 

„Wszystko co ludzkie jest mi obce" to wystawa, która wyrosła z historii canis vertigusa (łac. canis-pies, vertigo-zawrót głowy), wymarłej rasy psów, które służyły jako narzędzia kuchenne. Hodowane w XVI w. w Anglii, obsługiwały rożna w kuchni. Cały dzień pokonywały długie dystanse biegając w kółko w specjalnie skonstruowanym kole, które przytroczone łańcuchem do rożna, obracało się pod wpływem ruchów zwierzęcia. Dzięki ‘psom z zawrotem głowy’ mięso było idealnie przypieczone. W niedzielę zwierzęta służyły jako ogrzewacze do stóp podczas mszy. W XIX w., kiedy wprowadzono tanie maszyny do obracania rożna, psy zostały pozbawione swojej funkcji. Nie były specjalnie urodziwe, nie stały się więc zwierzętami do towarzystwa i rasa wymarła.

Artyści zainspirowani losem canis vertigus stworzyli serię prac odwołujących się do idei użyteczności, ludzko-zwierzęcych relacji, zagadnienia Innego, abiektu, który z peryferii przenika do centrum. Owieczka Dolly, Łajka, canis vertigus kręcący się w kółko w kuchni – z bohaterów drugiego planu stali się bohaterami pierwszoplanowymi. Ich martwe ciała zawisły w opowieściach, imiona, sylwetki wrosły w legendy i ludzkie mity. Zapełniły ściany, wcisnęły się w rogi pokoi, ich sierść i włosy, wygarniane spod łóżka, stały się eksponowaną w gablotach ozdobą, a martwe, pochowane na strychach futra nasyciły się dotykiem i czułością. One man's trash is another man's treasure.

Wernisaż: 24 kwietnia 2016 r. (niedziela), o godzinie 19:00

Oprowdzanie kuratorskie: 24 kwietnia (niedziela), godz 11:00

Kuratorki: Marta Ostajewska, Urszula Kluz-Knopek

Prace prezentowane na wystawie „Wszystko co ludzkie jest mi obce"  pojawiły się w drugim numerze magazynu „Woof Woof Arf Arf”. Magazyn jest finansowany ze środków Samorządu Doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich na ASP im. Jana Matejki w Krakowie

Wystawa potrwa do 8 maja 

 

 

czytaj więcej

Wyniki 5. edycji Konkursu Fundacji Grey House 2016-01-08

 

Miło nam ogłosić wyniki tegorocznej edycji Konkursu Fundacji Grey House.

I Nagrodę i 5000 złotych otrzymuje…..

PRZEMYSŁAW BRANAS!

Jury nagrodziło jego prace (mając na uwadze także te nie pokazane na wystawie) za ich egzystencjalny charakter, umiejętność doboru materiałów (także na poziomie symbolicznym), śmiałe ogrywanie ich kruchości i absurdalności względem czasu, popedów i lęków, oraz za poczucie humoru (cyt. za St. Rukszą). Za najlepszą pracę obecną na wystawie Jury uznało "Maskę" Norberta Delmana, nagradzając świeżość tej pracy i jej aktualność - przede wszystkim w kontekście bieżących wydarzeń politycznych. Za kapitalny dobór prac na wystawę Jury dziękuje Piotrowi Sikorze, który stworzył spójną i przekonującą narrację. 

/public/picture/5edycja/mini%20(6%20of%2038).jpg

fot. 1: Przemysław Branas "Maska erekcyjna", aut.: Grzegorz Mart

fot. 2: Norbert Delman "Maska", aut.: Grzegorz Mart

 

 

 

 

czytaj więcej

Godziny otwarcia WALKI O OGIEŃ w okresie świątecznym 2015-12-17
24-25 XII 2015 - zamknięte
26-27 XII 2015 - otwarte 12-16
28 XII 2015 - otwarte 13-18
29 XII 2015-1 I 2016 - zamknięte
2-8 I 2016 - otwarte, także w Święto Epifanii
czytaj więcej

Walka o ogień 2015-11-18

Walka o ogień
5 XII 2015 - 8 I 2016
Wystawa finalistów V edycji Konkursu Fundacji Grey House

/public/picture/szara_wystawa_FB.jpg 

4 grudnia 2015, 18:00 - Spotkanie z finalistami

4 grudnia 2015, 20:00 - Otwarcie

W czasie chłodnego formalizmu potrzebny jest żywioł, co rozpali umysły i poniesie zarzewie sztuki daleko poza jej granice! Przyszła zima. Powiało estetycznym chłodem i zmroziło do szpiku kości część sceny artystycznej. Formalizm bywa jednak niezmiernie nudny; tym bardziej, że gdzieś pod warstwą gęsiej skórki tli się potrzeba działań, które wyjdą poza zgrabne abstrakcyjne kompozycje, ocierając się o żar schowany pod zastygłą powierzchnią lawy. Potrzeba żywiołu!

Tegoroczne rozdanie zaproponowane przez jury konkursu Fundacji Grey House to piątka twórców, którym zdecydowanie bliżej do błota, tchnienia lasu i neotribalistycznych masek niż do chropowatych powierzchni lodowców i gładkich niefiguratywnych płócien. Za każdym z prezentowanych artystów stoi strategia angażująca z taką intensywnością temat, jak opisujący go język form. W oziębłej atmosferze współzawodnictwa przyjdzie im konkurować o, nomen omen, egzotyczną palmę pierwszeństwa.


Finaliści: Przemysław Branas, Norbert Delman, Adam Laska, Krzysztof Maniak, Justyna Orłowska 

Jury: Adam Mazur, Małgorzata Mleczko, Ewa Łączyńska–Widz, Łukasz Ronduda, Stanisław Ruksza oraz prezes Fundacji – Krystyna Axmann

Kurator: Piotr Sikora
Koordynacja: Robert Domżalski
Oprawa wizualna: Kaja Gliwa

Organizator:
Patronat:

                         


czytaj więcej

Dominik Ritszel i Krzysztof Sokół 2015-11-12

13-29.11.2015
Wernisaż: 13.11.15 (piątek) o 19:00

Sztuka przerażania rządzi się swoimi prawami, a logika horroru zobowiązuje, by iść ostrożnie. Po skrzypiącej podłodze. W kierunku wątłego światła i niepokojących chrząknięć dochodzących spod odrapanych drzwi. Pół przymkniętych drzwi na końcu długiego korytarza. Gdy usłyszymy kroki, wracając nocą przez opustoszałe wielkie miasto, nerwowo spoglądamy przez ramię, gdy stają się coraz głośniejsze. Może wbrew instynktowi samozachowawczemu, ale za to ku nieprzyzwoitej uciesze widza.

Krzysztof Sokół przy pomocy precyzyjnie dobranych i rozmieszczonych dźwięków buduje wnętrze mieszkania i kusi akustycznym widmem pokoju - jak XIX-wieczna fantasmagoria kusiła siedzących w napięciu widzów widmem upiora, mającego wyłonić się z dymu. Interaktywna instalacja miesza dyskomfort wtargnięcia w intymną przestrzeń cudzego domu z wojerystyczną przyjemnością próby jej podglądania. To, czy jesteśmy (albo chcemy być) obserwatorem, niewinną ofiarą albo perwersyjnym włamywaczem, pozostaje zależne od nas.

Dominik Ritszel oferuje z kolei miejskie kino grozy, gdzie przy pomocy zimnych, precyzyjnych ujęć narasta artykułowana dźwiękiem atmosfera zagrożenia. Nie ma bohaterów i nie ma intrygi. Są jedynie trzaski, skrobnięcia i szumy niemal pustego miasta; wszystkie znane, jednak wszechogarniające i wyostrzone poza biologiczne granice ludzkiej percepcji - zwiastują zagrożenie kryjące się wewnątrz przestrzeni zdehumanizowanej i opustoszałej metropolii. Nie ma jednak smutnych dziewczynek z długimi włosami; nie ma krwi zaschłej wiele lat wcześniej na asfalcie parkingu, pokrywającym stary indiański cmentarz; nie ma upiorów-pracowników korporacji potępionych po niewykonaniu targetu przed (dosłownym) deadlinem. Niepokój rosnący w nieskończoność, bez kulminacji i bez spełnienia.

Ritszel i Sokół prezentują w efekcie dwie uzupełniające się realizacje – nie tylko pod względem komplementarnej narracji. Obie egzaminują warunki tego, co straszne. Obie też prezentują podobne, popularne ostatnio, myślenie o kluczowej roli dźwięku w kształtowaniu przestrzeni i jej postrzeganiu. Dochodzimy do momentu, w którym właściwym dziełem sztuki nie jest, w bardzo radykalnym tego określenia rozumieniu, ani obiekt, ani wideo, a po prostu ukształtowana akustycznie przestrzeń, której percepcja jest możliwa jedynie z jej własnego wnętrza. "Pogłos" to jednak w dużej mierze niezła rozrywka.

Jan Piotr Cieślak, kurator


Dominik Ritszel - absolwent wydziału grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach; w swoich pracach wykorzystuje głównie wideo, w których sięga często do pustego pejzażu, anonimowej przestrzeni, bohatera działającego bezcelowo; laureat III edycji konkursu Fundacji Grey House, Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 8 oraz Talentów Trójki.

Krzysztof Sokół - muzyk i realizator dźwięku, zajmuje się post-produkcją filmową, felietonista artzina RWA, współautor książki „Fluxus, Narracje, estetyki, geografie”, członek artystyczno-reasercherskiej Grupy ETC - w ramach działalności grupy wystawiał między innymi w Bunkrze Sztuki ("Mamo, chcę do wody"), podczas festiwalu WARVIE i w Trzeciej Fali (Schowek, Gra). Reżyser i autor muzyki do Re//Mix: Opery Fluxusu (Komuna Warszawa) i Poczwórnych urodzin Johna Cage'a; twórca instalacji dźwiękowych.

Jan Piotr Cieślak - historyk sztuki, laureat nagrody im. Mariana Sokołowskiego za pracę "Architektura dźwięku"; obecnie doktorant w Instytucie Historii Sztuki UJ zajmujący się relacją teorii architektury i sound artu.

Wystawie patronują:
Radio Kraków, Rita Baum, Fragile, Lounge, Kunszt
Współpraca:
Time Studio

Koordynacja:
Robert Domżalski
Specjalne podziękowania:
Kinga Burek, Oscar Czasak, Marek Głowa, Piotr Legerski, Marta Lisok, Janusz Orlik, Anna Płonka, Angelika Rzepka, Thomas Skatulla, Radosław Sokół, Grzegorz Smyła

Wystawa jest częścią nagrody dla Laureata III edycji Konkursu Fundacji Grey House.

 

 

czytaj więcej

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | następna »