/home/greyhouse/ftp/szara_www
Aktualności
ODPUSTY I CUDOWNE WIDZENIA - Julia Curyło w Szarej Kamienicy 2011-09-25

 XXI wieku do wiary, mistyki i religii. Problem skomercjalizowania wiary, kwestia istnienia popkultury w religii, blichtr kolorowych i pociągających obiektów a także estetyka kiczu towarzysząca wierze katolickiej – to kwestie, które w szczególności ją interesują. Korzenie jej twórczości odnajdziemy głównie w surrealizmie i neo-pop. 

W malarstwie Curyło pojawiają się obiekty kultu religijnego - figurki świętych, które artystka kupuje w sklepach z dewocjonaliami. Ze szczegółami oddaje  tendencyjne 

i pozbawione wyrazu twarze, jaskrawe kolory, charakterystyczne gesty. Julia Curyło, wychowanka szkoły katolickiej, wykorzystuje w swoich pracach znajomość świata i praktyk katolików. Artystka odwołuje się do wizualnej sfery wiary - przedstawień odpustnych, jarmarcznych i dewocyjnych, obnażając jej banalne i populistyczne oblicze prowadzące do uprzedmiotowienia a wręcz ideologizacji religii. Symbole, przedmioty czy obrządki zastępują prawdziwie chrześcijańskie zachowania i postawy i ułatwiają praktykowanie wiary bez wyrzeczeń, uspokajają wyrzuty sumienia. Ten konformizm pokazuje Curyło w swoich obrazach ujawniając niezwykłe przywiązanie Polaków do symboli religijnych, ale nie w ich sferze znaczeniowej, lecz w ich fizycznej, materialnej formie. To właśnie powierzchowność, fizyczność, namacalność zajmuje Curyło w jej przedstawieniach świętych, i to one sprawiają, że prace artystki są tak fascynujące i tak przepełnione wieloznacznością.

Odpust w teologii katolickiej oznacza odpuszczenie przez Boga win, darowanie kary. Uzyskuje się go poprzez spełnienie wymaganych warunków i wykonanie odpowiednich czynności. Odpusty u Curyło to ślepe posłuszeństwo obrządkom i czynnościom, stronie formalnej, a nie duchowej, każdej religii. Cudowne widzenia nawiązują do etosu cudowności związanego z wiarą katolicką – widzeń i ekstaz, które pogłębiają para-fizyczny związek człowieka z Bogiem. Ta fizyczność znajduje ujście pod postacią produkowanych na masową skalę dewocjonaliów, które każdy może dotknąć, kupić i postawić w swoim domu.

Tytuł wystawy „Odpusty i cudowne widzenia” jest podsumowaniem kilku wątków obecnych w twórczości Curyło prezentowanej w krakowskich galeriach Szara i Strefa A. Na wystawie zebrano orazy wielkoformatowe oraz obiekty będące dla artystki inspiracją podczas ich powstawania. Dopełnieniem jest film nakręcony w Warszawie w marcu 2010 roku dokumentujący usunięcie z przestrzeni publicznej jednej z prac artystki.